Όροι Χρήσης

Εισαγωγή 


Ο ιστότοπος www.you-AD.com  (εφεξής ο \"Δικτυακός τόπος\" ή \"site\") έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους χρήστες του. Είναι ένας πολύ απλός και λειτουργικός Δικτυακός τόπος που συνδυάζει ένα ευχάριστο περιβάλλον περιήγησης με εύχρηστες και ασφαλείς υπηρεσίες με σκοπό την αναζήτηση και την καταχώρηση διαφόρων τύπων αγγελιών όπως και τη διάθεση χώρου για εμπορικές διαφημίσεις - banners.

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν τον Δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν και νομικά ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών και του ιδιοκτήτη του Δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις κοινές αρχές και χρηστά ήθη.

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις, προσθήκες, διαγραφές, αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς καμία προειδοποίηση και να τεθούν σε ισχύ αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να διαβάζουν τους όρους χρήσης του Δικτυακού τόπου κάθε φορά που τον επισκέπτονται.

Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι κάθε Χρήστης, που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί αυτό το Δικτυακό τόπο, έχει ήδη διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης και ότι με τη χρήση του αυτός ανεπιφύλακτα συμφωνεί με τους όρους και τις συνθήκες που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.

Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε είδους διαφωνίας (ες) οι χρήστες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτόν το Δικτυακό τόπο. Ωστόσο, οι χρήστες είναι ευπρόσδεκτοι να ενημερώσουν την ομάδα διαχείρισης του Δικτυακού τόπου σχετικά με τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη. Οι παρατηρήσεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διορθωτικές ενέργειες, εφόσον αυτό είναι δυνατό και εντός των ορίων καλής πίστης.


Η Εταιρεία

Ο Δικτυακός τόπος ανήκει και διοικείται από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης SOKKOSNET SPRL (στο εξής η \"Εταιρεία\"), η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, στη Rue Archimede 77/35, 1000, στις Βρυξέλλες και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο των Βρυξελλών με αριθμό 828.414.543 και Α.Φ.Μ. BE0828414543.


Κύριος στόχος της Εταιρείας είναι να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει στους χρήστες του Δικτυακού τόπου υψηλής ποιότητας, ασφαλείς και εύχρηστες υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Δικτυακό τόπο (π.χ. καταχωρήσεις αγγελιών, διαχείριση προφίλ, αναζητήσεις αγγελιών κλπ.) υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός και αν υπάρχει σαφής δήλωση για το αντίθετο.

Οι Χρήστες


Ο Δικτυακός τόπος είναι δημόσιος και, συνεπώς, ο καθένας στον κόσμο που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να τον επισκέπτεται. Επομένως κάθε πρόσωπο (ιδιώτης ή επαγγελματίας), που έχει νόμιμα πρόσβαση στο Δικτυακό τόπο θεωρείται Χρήστης του.


Ένας Χρήστης μπορεί απλά να είναι ένας απλός επισκέπτης του Δικτυακού τόπου που μπορεί να διαβάσει διάφορες ιστοσελίδες του και επίσης μπορεί να είναι ένα πρόσωπο που κάνει αναζητήσεις μέσω των διαφόρων πλατφόρμων της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα καταγραφής των προσωπικών του δεδομένων στο Δικτυακό τόπο, ώστε να επωφεληθεί πλήρως από όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του site.

Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στο Δικτυακό τόπο πρέπει να το πράξει παρέχοντας αληθείς, πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και αυτός μπορεί να ενημερώνει το προφίλ του στην αντίστοιχη σελίδα του Δικτυακού τόπου, τροποποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία και φροντίζοντας ότι όλες οι υποβαλλόμενές πληροφορίες είναι ενημερωμένες.

Οι χρήστες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες. Οι ιδιώτες χρήστες είναι εκείνα τα άτομα που καταχωρούν και αναζητούν αγγελίες όχι για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά μόνο για τα προσωπικά ή ιδιωτικά συμφέροντα τους. Επαγγελματίες χαρακτηρίζονται εκείνοι οι χρήστες που καταχωρούν και αναζητούν αγγελίες προς όφελος της επιχείρησής τους.

Με τη χρήση των υπηρεσιών, που παρέχονται από το Δικτυακό τόπο, οι χρήστες πλήρως και χωρίς καμία αντίρρηση αποδέχονται ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά τη διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή εμφάνιση, και την προβληματική ψηφιακή αποθήκευση των δεδομένων τους, όπως και κάθε ζημία που ενδέχεται να έχει προκληθεί από τη χρήση του Δικτυακού τόπου.

Διαφημιζόμενοι


Οι χρήστες που επιθυμούν να διαφημίσουν τις εταιρείες τους, μέσω της ιστοσελίδας χαρακτηρίζονται ως Διαφημιζόμενοι και αυτό γίνεται, με την ενοικίαση χώρων διαφήμισης (banners) στο Δικτυακό τόπο. Επιπλέον, κάποιοι επαγγελματίες μπορούν να διαφημίσουν τις εταιρείες τους μέσω των banners του Δικτυακού τόπου που προβάλλουν αποκλειστικά τους συνεργάτες της ιστοσελίδας μας.

Αυτή η επιχειρηματική σχέση συμφωνείται μεταξύ της Εταιρείας και των διαφημιζόμενων και διαμορφώνεται με ειδικές συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών.

Κωδικός πρόσβασης


Για τους χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν, τους ζητείται να επιλέξουν τον κωδικό πρόσβασής τους. Ο κωδικός αυτός σε συνδυασμό με την εγγεγραμμένη σε αυτό τον Δικτυακό τόπο ηλεκτρονική διεύθυνση (email) δίνει πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους προφίλ και με αυτό τον τρόπο να κάνουν πλήρη χρήση όλων των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου όπως καταχώρηση αγγελιών, διαχείριση αγγελιών, ειδοποιήσεις αναζητήσεων, αντι-προσφορές, κλπ.


Οι σύνδεσμοι τρίτων μερών


Υπάρχει το ενδεχόμενο στο παρόν Δικτυακό τόπο οι χρήστες να βρουν υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) με ιστοσελίδες και υλικά τρίτων μερών. Η Εταιρεία προειδοποιεί τους χρήστες της, ότι (η Εταιρεία) δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε από αυτά τα υλικά ή οι ιστοσελίδες ούτε για την ορθότητα τους, ούτε για τη σχετικότητα τους, ούτε για την ποιότητά τους. Όλα αυτά τα υλικά ή οι ιστοσελίδες λειτουργούν και είναι διαχειριζόμενα υπό την αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Με άλλα λόγια, αυτοί οι ιδιοκτήτες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτά και για τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται ή που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες τους.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η Εταιρεία να θεωρηθεί ως η οντότητα που αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις σελίδες με τις οποίες οι εν λόγω ιστοσελίδες συνδέονται με κάθε δυνατό τρόπο. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να υποθέσουν ότι η Εταιρεία τους συμβουλεύει ή τους ενθαρρύνει να επισκεφθούν αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων.


Υπευθυνότητα περιεχομένου


Το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα είναι ενημερωτικό και δεν προτίθεται να παρέχει συμβουλές ή προτάσεις για οποιεσδήποτε ενέργειες των Χρηστών του. Όλες οι δημοσιευμένες αγγελίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νόμιμες ή δεσμευτικές προσφορές επειδή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα των καταχωρημένων αγγελιών.

Με άλλα λόγια, η Εταιρεία φροντίζει μόνο για τη δημόσια παρουσίαση και την επεξεργασία του περιεχομένου των καταχωρημένων αγγελιών, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για την εγκυρότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε αγγελίας που δημοσιεύεται στον Δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων κειμένων , χαρακτηριστικών, συνδέσμων, φωτογραφιών κλπ). Οι χρήστες που καταχωρούν αγγελίες στο Δικτυακό τόπο είναι οι μόνοι υπεύθυνοι γι \'αυτές και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των.


Κατά συνέπεια, η Εταιρεία συνιστά αυστηρά στους χρήστες της ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις μόνο με την απλή ανάγνωση του περιεχομένου των δημοσιευμένων αγγελιών σε αυτόν το Δικτυακό τόπο, και θα πρέπει να προβούν στην τελική αξιολόγηση σχετικά με το αντικείμενο της κάθε αγγελίας που τους ενδιαφέρει μόνο μετά την άμεση επαφή με το Χρήστη που καταχώρησε την αγγελία (ες) για την οποία παρουσιάστηκε ενδιαφέρον. Με την άμεση επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων χρηστών και των χρηστών οι οποίοι έχουν καταχωρήσει αγγελίες θα πρέπει να υπάρχει επαλήθευση ή ενημέρωση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, σε περίπτωση που το δημοσιευμένο περιεχόμενο των αγγελιών δεν είναι ενημερωμένο ή είναι ανακριβές. Πρόσθετες διευκρινίσεις πρέπει πάντα να επιδιώκονται εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποφυγή κάθε δυνατής παρερμηνείας.


Στο μέτρο αυτό η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επαφή ή / και τις συναλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόμενων χρηστών και των χρηστών που καταχωρούν αγγελίες.


Όλες οι καταχωρημένες αγγελίες στο Δικτυακό τόπο φροντίζονται με προσοχή έτσι ώστε να εμφανίζονται όπως θα έπρεπε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δικτυακού τόπου. Ωστόσο, ούτε η Εταιρία, ούτε οι επαγγελματίες που υποτίθεται ότι  χρησιμοποιούν το Δικτυακό τόπο πιο συχνά καταχωρώντας περισσότερες διαφημίσεις από τους ιδιώτες, ούτε οποιοσδήποτε ιδιώτης Χρήστης μπορεί να είναι κατά ένα βαθμό υπεύθυνος, είτε για οποιαδήποτε αμέλεια, ή για τυχόν λάθη που μπορεί να υπάρχουν στο περιεχόμενο των αγγελιών τους ή σε περίπτωση που το αντικείμενο των αγγελιών τους (ακίνητα, συστέγαση, αντικείμενα / υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο bazaar και δωρεές) δεν είναι πλέον διαθέσιμα, ακόμη και αν οι αγγελίες τους εμφανίζονται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.


Επιπλέον, ο Δικτυακό τόπος μπορεί να περιέχει στο περιεχόμενο του ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη ή κάποιες ιστοσελίδες μπορεί να έχουν κάποια τεχνικά προβλήματα (απροσδόκητη λήξη αγγελίας, διαγραφή, αποτυχία στην αποθήκευση αγγελιών ή τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση του Δικτυακού τόπου). Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεχόμενη πληροφορία  από το Δικτυακό τόπο που μπορεί να είναι ανημέρωτη ή να είναι ανακριβής. Ωστόσο, κάθε Χρήστης που εντοπίζει κάποιο σημείο στις περιεχόμενες πληροφορίες που δεν είναι σωστό είναι ευπρόσδεκτος να ενημερώσει την εταιρεία σχετικά με αυτήν την περίπτωση.

Τέλος, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) είτε υλικές ή άυλες ή οτιδήποτε άλλο, λόγω της πρόσβασης στο περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου ή / και από τη λήψη αρχείων από αυτόν.

Όσον αφορά τους χάρτες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, είναι βασισμένοι στο Google Maps και επομένως οποιαδήποτε προβλήματα με την παρουσίαση της θέσης ή την ποιότητα των εικόνων ή οποιαδήποτε άλλη προβληματική πτυχή των χαρτών οθόνης και λειτουργίας έγκειται στο Google. Επιπλέον, κάθε αναπαραγωγή ή χρήση των χαρτών θα πρέπει να σέβονται όχι μόνο τους όρους χρήσης του Δικτυακού τόπου, αλλά και τους όρους χρήσης του Google Maps.


Ύφος υποβαλλόμενων αγγελιών


Ο Χρήστης αποδέχεται να μην καταχωρεί αγγελίες ή να ανεβάζει ή να μεταδίδει οποιοδήποτε υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, συνδέσεις κλπ) που έχουν ρατσιστική ή ξενοφοβική χροιά, ή πολιτική γνώμη ή δυσφήμιση, ή υποκινούν τις διακρίσεις, το μίσος ή τη βία εναντίον των ατόμων, των κοινοτήτων, των ομάδων ή των μελών της με βάση το χρώμα τους, τη φυλή τους, την καταγωγή τους, την εθνική ή την εθνοτική τους καταγωγή. Επιπλέον, ο Χρήστης συμφωνεί να μην καταχωρεί αγγελίες που περιέχουν πληροφορίες (κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες) που έχουν σεξουαλικό ή αισθησιακό χαρακτήρα ή υπονοούμενα.

Σε περίπτωση που ένας Χρήστης επιχειρεί να καταχωρήσει μια αγγελία της οποίας το περιεχόμενο έχει χαρακτήρα παρόμοιο με τις παραπάνω περιγραφές, τότε η ομάδα διαχείρισης δεν θα εγκρίνει τη καταχώρηση αυτής της αγγελίας ανεξάρτητα από το αν ο Χρήστης πλήρωσε ορισμένες πρόσθετες επιλογές για τη συγκεκριμένη αγγελία, και θα ζητείται από το Χρήστη να τροποποιήσει την υποβαλλόμενη αγγελία έτσι ώστε να γίνει σύμφωνη με τους όρους χρήσης αυτού του Δικτυακού τόπου. Η φύση του περιεχομένου των καταχωρημένων αγγελιών είναι καθαρά ευθύνη του Χρήστη και αυτός θα πρέπει να είναι προσεκτικός για το περιεχόμενό τους πριν από την υποβολή τους στο Δικτυακό τόπο.

Οι χρήστες πάντα έχουν την επιλογή να διαβάσουν τους όρους χρήσης (και την πολιτική των προσωπικών δεδομένων) πριν από κάθε πληρωμή. Γενικότερα κάθε φορά που το επιθυμούν μπορούν να το κάνουν πηγαίνοντας στους αντίστοιχους συνδέσμους του Δικτυακού τόπου για να τους διαβάσουν προσεκτικά.

Οι χρήστες με την υποβολή οποιουδήποτε περιεχομένου στο Δικτυακό τόπο συμφωνούν ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να μεταφράζει, να εκμεταλλεύεται ή να δημοσιεύσει μέρος ή το συνόλου των υποβληθέντων περιεχόμενων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Με την καταχώρηση αγγελιών στο Δικτυακό τόπο, οι Χρήστες συμφωνούν να δημοσιεύουν τις πληροφορίες και το περιεχόμενο τους (κείμενο, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο) ότι σέβονται και δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

Οι Χρήστες δέχονται να αποζημιώσουν την Εταιρεία, μαζί με τους εργαζόμενους της, τους συνεργάτες της, τα στελέχη της και όλους όσοι συμμετέχουν στη ανάπτυξη της έναντι οποιασδήποτε αξιώσεων που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτα μέρη για ζητήματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο των καταχωρημένων αγγελιών τους.


Ευθύνη σχετικά με συναλλαγές μεταξύ Χρηστών και Διαφημιζόμενων


Κάθε φορά που ένας Χρήστης επιθυμεί να συναλλαχθεί με έναν άλλο χρήστη ή ένα Διαφημιζόμενο τότε αυτή η εμπορική συναλλαγή ή διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών υπόκειται σε διαφορετική νομική βάση από τους παρόντες όρους χρήσης που έχουν επιμεληθεί και δημοσιευθεί για το Δικτυακό τόπο.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά την έκβαση των συναλλαγών ή των διαπραγματεύσεων ή την επικοινωνία μεταξύ των Χρηστών ή των  Χρηστών με Διαφημιζόμενους ή οποιουδήποτε Χρήστη με τρίτους που διαφημίζονται μέσω του δικτυακού τόπου, άμεσα ή έμμεσα από καταχωρημένες αγγελίες ή από banners.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία


Σε περίπτωση που προκύψει κάποια διαφορά από τη χρήση του Δικτυακού τόπου, η διευθέτηση της θα υπόκειται στη Βελγική νομοθεσία και την αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαστηρίου των Βρυξελλών.

Αυτοί οι όροι χρήσης της δεν θα είναι άκυροι ή μηδενικοί συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που οι ανωτέρω όροι (όλοι ή μερικοί από αυτοί) είναι άκυροι ή ανεφάρμοστοι. Αν όμως υπάρχει κάποιος όρος σε ερώτηση, τότε ο όρος αυτός δεν θα ληφθεί υπόψη ως άγραφος, και οι χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία μπορεί να τον αντικαταστήσει με έναν άλλο, που να ικανοποιεί όσο το δυνατόν την ίδια επιλογή.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και περιλαμβάνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού των βάσεων δεδομένων και όλα τα περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, τα λογότυπα κειμένων, εικόνων, κώδικα html, βάσεις δεδομένων, εικόνες και γραφικά.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίζει τη χρήση οποιουδήποτε δεδομένου / περιεχόμενου του Δικτυακού τόπου με βάση το Βέλγικο δίκαιο (μεταφορά της Ευρωπαϊκής οδηγίας αρ. 96/9/EC) και με βάση αυτό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύει τα συμφέροντά της.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Δικτυακό τόπο να είναι έγκυρες και ακριβείς. Παρόλα αυτά, η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, τη νομιμότητα και την πληρότητα του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου.


Επιπλέον, όλα τα δεδομένα, layout και εν γένει κάθε δομή της ιστοσελίδας προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να απαγορεύσει την ποσοτική και / ή ποιοτική ανάλυση όλων των αποθηκευμένων πληροφοριών και δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας προστατεύονται από το Βελγικό νόμο της 31ης Αυγούστου 1998 και από την Ευρωπαϊκή Οδηγία αρ. 96/9/EC της 11ης Μαρτίου 1996, οι οποίοι προστατεύουν τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη της βάσης δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης του συνόλου των δικαιωμάτων αυτών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές τιμωρίες όπως υψηλά πρόστιμα, ακόμη και φυλάκιση για επανάληψη του αδικήματος.


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο για κάθε Χρήστη που επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει και να εκτυπώσει ορισμένα αποσπάσματα του περιεχόμενά του για την προσωπική ή ιδιωτική χρήση με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα τροποποιεί το περιεχόμενο και θα διατηρήσει τις λεπτομέρειες του Δικτυακού τόπου όσον αφορά την ιδιοκτησία και την προέλευση του. Με άλλα λόγια, ένας Χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να αναπαράγει μέρος του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου μόνο για ιδιωτική χρήση και αντιγραφή, λαμβάνοντας υπόψη το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η χορήγηση αυτή της ελεύθερης πρόσβασης στο περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου από την Εταιρεία προς τους Χρήστες του, δεν είναι ούτε αποκλειστική ούτε μεταβιβάσιμη άδεια και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς να διευκρινιστούν οι λόγοι για αυτό.


Ωστόσο, η Εταιρεία απαγορεύει οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου για κάθε είδους δημόσιου ή εμπορικού σκοπού. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο (ιδιώτης ή επαγγελματίας) επιθυμεί να μεταφράσει, να τροποποιήσει, να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο που προστατεύεται από τον Δικτυακό τόπο, αυτός πρέπει να ζητήσει από την Εταιρεία έγγραφη συγκατάθεση.


Σε περίπτωση που κάποιος δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση (hyperlink) της αρχικής σελίδας του Δικτυακού τόπου (www.you-ad.com  ή www.you-ad.be  ή www.you-ad.gr ή www.youad.gr ή www.uad.gr ή www.you-ad.ru ) ή οποιαδήποτε άλλη σελίδα του, τότε η Εταιρεία δεν έχει αντιρρήσεις ως προς αυτό, αλλά διατηρεί το δικαίωμά της να εκφράσει την άρνησή της χωρίς να είναι υποχρεωμένη να παρέχει καμία αιτιολογία.


Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αξιώσεις / ενέργειες που προέρχονται από τρίτους προς οποιοδήποτε Χρήστη του Δικτυακού τόπου, σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή εν γένει μέρος του περιεχομένου ή του συνόλου του προκάλεσε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας με αυτά τα τρίτα μέρη .


Ο Χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της εμπορικής εκμετάλλευσης όλων των στοιχείων και περιεχόμενων του Δικτυακού τόπου.


Διαθεσιμότητα του Δικτυακού τόπου και ασφάλεια

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες κάθε μέρα και ώρα στους Χρήστες του, όμως, έχει το δικαίωμα να διακόψει ορισμένες από τις λειτουργίες του ή / και υπηρεσίες του και τη γενική πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο για τεχνικούς ή άλλους λόγους, σε οποιαδήποτε ώρα και μέρα χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη ούτε για τις διακοπές αυτές ούτε για τις συνέπειες για το Χρήστη και / ή τρίτων μερών.


Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η ιστοσελίδα να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ανεπίτρεπτα bugs, ιούς, trojan, spyware και κάθε ανεπίτρεπτη πρόσβαση τρίτων (hackers).

Λόγω αυτού του ενδεχομένου, η Εταιρεία συμβουλεύει τους Χρήστες της να εγκαταστήσουν στους υπολογιστές τους ή σταθμούς εργασίας οποιοδήποτε λογισμικό όπως firewalls, antivirus ή οτιδήποτε άλλο με την προοπτική δημιουργίας ενός δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των υπολογιστών τους.

Παρ \'όλα αυτά, υπάρχει πάντα ένα ενδεχόμενο ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να βρεθούν. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για συνακόλουθες ζημίες ή / και ζημίες για τους Χρήστες.


Περιορισμένη πρόσβαση στο Δικτυακό τόπο


Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα του Δικτυακού τόπου σε οποιονδήποτε (ιδιώτη ή επαγγελματία), ο οποίος θα προσπαθήσει να:

1. παραβιάσει αυτούς τους Όρους Χρήσης

2. χρησιμοποιήσει τον Δικτυακό τόπο παράνομα και με κακές προθέσεις

3. χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα στα οποία αυτός έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα με σκοπό να προτείνει προϊόντα ή υπηρεσίες ή να αποστείλει μαζικά ανεπιθύμητα μηνύμάτα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (\"spams\") σε άλλους χρήστες αυτού του Δικτυακού τόπου για οποιονδήποτε σκοπό.

4. παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων

5. καταχωρήσει πλαστές ή παράνομες διαφημίσεις σε αυτόν το Δικτυακό τόπο

6. προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα επανειλημμένα και πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα με σκοπό να πάρει σημαντικά στοιχεία μάρκετινγκ (bots)

7. βλάψει τη φήμη του Δικτυακού τόπου, άμεσα ή έμμεσα

8. αποστείλει οποιαδήποτε παράνομο υλικό στο Δικτυακό τόπο, όπως ιούς, spyware, Trojans και οτιδήποτε άλλο που θα σκοπεύει να βλάψει τις λειτουργίες του Δικτυακού τόπου

9. προσπαθήσει να καταχωρήσει αγγελίες που περιέχουν σεξουαλικά ή αισθησιακά μηνύματα, υλικά ή υπονοούμενα.

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης κάθε δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα εναντίον αυτών των ατόμων.


Περιεχόμενο που δεν μπορεί να δημοσιευθεί


Η καταχώρηση αγγελιών είναι δωρεάν για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες, αλλά προαιρετικές επιλογές που πραγματοποιούνται με κάποιο κόστος. Ο Χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τις αγγελίες που επιθυμεί χωρίς την αλλαγή των παλαιών (αν αυτός καταχωρήσει κάποια) λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες λήξης τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή να απαλείψει κάθε υποβαλλόμενο περιεχόμενο αγγελίας ή banner ακόμη και πριν από την ημερομηνία λήξης. Αυτή η ατυχής αλλά αναγκαία ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που:

1. το περιεχόμενο μιας αγγελίας αναφέρεται σε ένα αντικείμενο (ακίνητο ή αντικείμενο) που ήδη πωλείται είτε ενοικιάζεται είτε ανταλλάσσεται ή δωρίζεται.

2. το περιεχόμενο μιας αγγελίας (κυρίως το κείμενο ή οι φωτογραφίες ή το βίντεο) είναι κατά των παρόντων όρων χρήσης.

3. το φόρτωση εικόνων ή βίντεο δεν έχουν σχέση με το διαφημιζόμενο αντικείμενο μιας αγγελίας

4. μια αγγελία περιέχει τη διεύθυνση ενός άλλου δικτυακού τόπου που θεωρείται ως ανταγωνιστής

5. μια αγγελία είναι ανακριβής και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση

6. μια αγγελία είναι παράνομη

7. μια αγγελία περιλαμβάνει σεξουαλική ή αισθησιακή μηνύματα, υλικό ή γενικά απρεπή υπονοούμενα.


Παραβίαση των Όρων χρήσης


Οι Χρήστες αποδέχονται πλήρως το αναμφισβήτητο και αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας να διακόψει τη χρήση ή / και την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτυακού τόπου και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων και των πληροφοριών της κάθε αγγελίας, που θεωρείται από την Εταιρεία ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.


Συμφωνία


Το περιεχόμενο των παραπάνω ενοτήτων καθορίζει τη συμφωνία μεταξύ των Χρηστών και της Εταιρείας.